• Boku no Chikyuu o Mamotte ぼくの地球を守って
 • Tomos: 12
 • Editorial española:
  Panini Cómics
 • Editorial japonesa:
  Hakusensha
 • Revista:
  Hana to Yume
 • Formato: Tankobon

Géneros: Shojo
Dibujante: Saki Hiwatari
Guionista: Saki Hiwatari

TOMOS

16.95 € - Please Save my Earth #1
2023-03-23
16.95 € - Please Save my Earth #2
2023-05-25
16.95 € - Please Save my Earth #3
2023-07-27
16.95 € - Please Save my Earth #4
2023-09-28
16.95 € - Please Save my Earth #5
2023-11-23
16.95 € - Please Save my Earth #6
2024-01-25
16.95 € - Please Save my Earth #7
2024-03-27
16.95 € - Please Save my Earth #8
2024-06-27
16.95 € - Please Save my Earth #9
2024-09-26