• Mada Tabidatte mo inai noni まだ旅立ってもいないのに
  • Tomos: 1
  • Editorial española:
    Otakuland
  • Editorial japonesa:
    Seirinkogeisha
  • Formato: Tomo B6

Géneros: Shonen
Dibujante: Fukumitsu Shigeyuki
Guionista: Fukumitsu Shigeyuki

TOMOS

8.95 € - Estoy Reventado #1
2004-10-00