• Mada Tabidatte mo inai noni まだ旅立ってもいないのに
 • Tomos: 1
 • Editorial española:
  Otakuland
 • Editorial japonesa:
  Seirinkogeisha
 • Revista:
  Mystery Bonita
 • Formato: Tomo B6

Géneros: Shonen
Dibujante: Fukumitsu Shigeyuki
Guionista: Fukumitsu Shigeyuki

TOMOS

8.95 € - Estoy Reventado #1
2004-10-00