• Chirality キラリティー
 • Tomos: 3
 • Editorial española:
  Norma Editorial
 • Editorial japonesa:
  Gakken
 • Revista:
  Comic NORA
 • Formato: Tomo A5

Serie cancelada a falta de un tomo.

Géneros: Seinen
Dibujante: Satoshi Urushihara
Guionista: Satoshi Urushihara

TOMOS

9.00 € - Chirality #1
1998-01-00
9.00 € - Chirality #2
1998-03-00