• Ayako 奇子(あやこ)
 • Tomos: 2
 • Editorial española:
  Otakuland
 • Editorial japonesa:
  Kadokawa Shoten
 • Revista:
  Big Comic
 • Formato: Tomo B6

Géneros: Seinen
Dibujante: Osamu Tezuka
Guionista: Osamu Tezuka

TOMOS

11.00 € - Ayako #1
2004-04-00
11.00 € - Ayako #2
2004-06-00